معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن باید تمامی بانک‌ها ۲۰ درصد تسهیلات را به مسکن اختصاص دهند که در غیر این صورت جریمه خواهند شد….

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن باید تمامی بانک‌ها ۲۰ درصد تسهیلات را به مسکن اختصاص دهند که در غیر این صورت جریمه خواهند شد.