رئیس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: بانوی ۱۰۷ ساله شازندی که در بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک بستری است؛ کرونا را شکست داد.

رئیس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: بانوی ۱۰۷ ساله شازندی که در بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک بستری است؛ کرونا را شکست داد.