اگر دوست دارید پرهیز را بشکنید و دل به دریا بزنید تا یک وعده شیرینی پرچرب و بسیار شیرین و پر از کالری بخورید ، نیاز نیست از خانه خارج شوید و در قنادی‌ها برای تهیه آن وقت بگذرانید….

اگر دوست دارید پرهیز را بشکنید و دل به دریا بزنید تا یک وعده شیرینی پرچرب و بسیار شیرین و پر از کالری بخورید ، نیاز نیست از خانه خارج شوید و در قنادی‌ها برای تهیه آن وقت بگذرانید.