معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مقامات وزارت خارجه قطر، رایزنی های دو کشور را تحکیم کننده ثبات و استقرار منطقه خواند….

معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مقامات وزارت خارجه قطر، رایزنی های دو کشور را تحکیم کننده ثبات و استقرار منطقه خواند.