باشگاه استقلال در میان پنج باشگاه محبوب جهان قرار دارد.

باشگاه استقلال در میان پنج باشگاه محبوب جهان قرار دارد.