رئیس جریان ملی آزاد لبنان اعلام کرد که رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها باید کشتی خود را از میدان گازی کاریش خارج کند.

رئیس جریان ملی آزاد لبنان اعلام کرد که رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها باید کشتی خود را از میدان گازی کاریش خارج کند.