حکم بازداشت ولادیمیر پوتین در حالی از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی صادر شد که روسیه مدت‌هاست تحت فشارهای بین‌المللی قرار گرفته است.

حکم بازداشت ولادیمیر پوتین در حالی از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی صادر شد که روسیه مدت‌هاست تحت فشارهای بین‌المللی قرار گرفته است.