سرمربی شاهین شهرداری بوشهر گفت: بازی سختی مقابل پرسپولیس بزرگ داریم، این تیم در صدر جدول حضور دارد و مطمئنا بازی سنگینی در پیش است.

سرمربی شاهین شهرداری بوشهر گفت: بازی سختی مقابل پرسپولیس بزرگ داریم، این تیم در صدر جدول حضور دارد و مطمئنا بازی سنگینی در پیش است.