بالاخره بعد از مدتها کشمکش، جمهوری آذربایجان رسما به ارمنستان حمله کرد. اما این حمله یه پشت‌پرده‌ای داره.

بالاخره بعد از مدتها کشمکش، جمهوری آذربایجان رسما به ارمنستان حمله کرد. اما این حمله یه پشت‌پرده‌ای داره.