ژان پل بلموند، از چهره های برجسته سینمای فرانسه و بازیگر «موج نو» امروز دوشنبه در سن ۸۸ سالگی درگذشت.

ژان پل بلموند، از چهره های برجسته سینمای فرانسه و بازیگر «موج نو» امروز دوشنبه در سن ۸۸ سالگی درگذشت.