یوسف تیموری بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون اجرای یک مسابقه را بر عهده گرفته است که این اولین تجربه اجرای تیموری پس از سال‌ها حضور در عرصه بازیگری محسوب می‌شود.

یوسف تیموری بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون اجرای یک مسابقه را بر عهده گرفته است که این اولین تجربه اجرای تیموری پس از سال‌ها حضور در عرصه بازیگری محسوب می‌شود.