بازیگر اهل گلستان سریال پربیننده پایتخت صبح امروز درگذشت.

بازیگر اهل گلستان سریال پربیننده پایتخت صبح امروز درگذشت.