در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا، بیشترین پاس را در بین بازیکنان تیم پرسپولیس، محسن ربیع‌خواه ارسال کرد

در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا، بیشترین پاس را در بین بازیکنان تیم پرسپولیس، محسن ربیع‌خواه ارسال کرد