با جذب میلاد زکی‌پور حالا به نظر می‌رشد شرایط برای جدایی امید نورافکن مناسب‌تر شده باشد.

با جذب میلاد زکی‌پور حالا به نظر می‌رشد شرایط برای جدایی امید نورافکن مناسب‌تر شده باشد.