گفته می‌شود سیامک نعمتی بازیکن مازاد پرسپولیس قرار است در فولاد خوزستان جانشین وریا غفوری شود.

گفته می‌شود سیامک نعمتی بازیکن مازاد پرسپولیس قرار است در فولاد خوزستان جانشین وریا غفوری شود.