تنها بازیکن استقلال که با نظر شخص ساپینتو جذب شد محمد محبی بود. بازیکنی که دو هفته است برای استقلال گل می‌زند.

تنها بازیکن استقلال که با نظر شخص ساپینتو جذب شد محمد محبی بود. بازیکنی که دو هفته است برای استقلال گل می‌زند.