​اقتصادنیوز: شزرود تیمروف از تیم پرسپولیس جدا شد.

​اقتصادنیوز: شزرود تیمروف از تیم پرسپولیس جدا شد.