رکنا ورزشی: بازیکن جدید بارسلونا هنوز نیامده مصدوم شد.

رکنا ورزشی: بازیکن جدید بارسلونا هنوز نیامده مصدوم شد.