پیشکسوت فوتبال ایران گفت: درست است سپاهان با کسب این پیروزی پر گل راه صعود به مرحله بعد را برای خود هموار کرد اما برای مقابله با السد باید با برنامه‌تر از همیشه باشد….

پیشکسوت فوتبال ایران گفت: درست است سپاهان با کسب این پیروزی پر گل راه صعود به مرحله بعد را برای خود هموار کرد اما برای مقابله با السد باید با برنامه‌تر از همیشه باشد.