بازی‌های آسیایی هانگژو امسال برگزار نمی‌شود.

بازی‌های آسیایی هانگژو امسال برگزار نمی‌شود.