فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از بازگشت گروگان ۳۰ ساله شهرستان زهک در کمتر از ۶ ساعت به آغوش خانواده خبر داد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از بازگشت گروگان ۳۰ ساله شهرستان زهک در کمتر از ۶ ساعت به آغوش خانواده خبر داد.