تیم ملی فوتبال ایران با یک گل از سد اروگوئه گذشت.

تیم ملی فوتبال ایران با یک گل از سد اروگوئه گذشت.