تیم خوشه طلایی ساوه مجبور است در فصل آینده لیگ دسته اول فوتبال، در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم از رقبای خود میزبانی کند.

تیم خوشه طلایی ساوه مجبور است در فصل آینده لیگ دسته اول فوتبال، در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم از رقبای خود میزبانی کند.