گفته می‌شود امیر قلعه‌نویی با سامان قدوس تماس گرفته تا او را برای حضور در اردوی تیم ملی ترغیب کند.

گفته می‌شود امیر قلعه‌نویی با سامان قدوس تماس گرفته تا او را برای حضور در اردوی تیم ملی ترغیب کند.