با لحاظ همه‌ی ملاحظات و البته محافظه‌کاری‌ها، ساخت برنامه‌ای با محوریت مسایل اعتقادی به نحوی که هم دارای جذابیت‌ و نوآوری باشد و هم در بین نسل‌های جدیدتر از مومنان جا باز کند، کاری بسیار دشوار است….

با لحاظ همه‌ی ملاحظات و البته محافظه‌کاری‌ها، ساخت برنامه‌ای با محوریت مسایل اعتقادی به نحوی که هم دارای جذابیت‌ و نوآوری باشد و هم در بین نسل‌های جدیدتر از مومنان جا باز کند، کاری بسیار دشوار است.