آنگلا مرکل ، صدراعظم آلمان در آخرین سخنرانی خود در بوندستاگ هفته گذشته از رای دهندگان خواست رای خود را به آرمین لاشت بدهند تا جانشین وی در رهبری حزب اتحاد دموکرات‌مسیحی (CDU) میراث‌دار صدراعظمی وی نیز باشد….

آنگلا مرکل ، صدراعظم آلمان در آخرین سخنرانی خود در بوندستاگ هفته گذشته از رای دهندگان خواست رای خود را به آرمین لاشت بدهند تا جانشین وی در رهبری حزب اتحاد دموکرات‌مسیحی (CDU) میراث‌دار صدراعظمی وی نیز باشد.