قیمت سکه به نرخ قبل از طوفان طلای جهانی برگشت. قیمت سکه امامی که با رشد انس، تا مرز کانال 30 میلیون رفته بود با سقوط انس در معاملات امروز کاهشی شد….

قیمت سکه به نرخ قبل از طوفان طلای جهانی برگشت. قیمت سکه امامی که با رشد انس، تا مرز کانال 30 میلیون رفته بود با سقوط انس در معاملات امروز کاهشی شد.