سردار آزمون به تمرین‌های گروهی زنیت سن‌پترزبورگ بازگشت.

سردار آزمون به تمرین‌های گروهی زنیت سن‌پترزبورگ بازگشت.