جانشین رییس ستاد استانی مقابله با کرونا در استان یزد، بازگشت سخت گیری‌ها در رابطه با بیماری کرونا با توجه به افزایش خفیف آمار مبتلایان و بستری‌ها در استان را دور از انتظار ندانست. …

جانشین رییس ستاد استانی مقابله با کرونا در استان یزد، بازگشت سخت گیری‌ها در رابطه با بیماری کرونا با توجه به افزایش خفیف آمار مبتلایان و بستری‌ها در استان را دور از انتظار ندانست.