معاملات روز سه‌شنبه ‌با رشد 8/ 1 درصدی نما‌گر اصلی بورس تهران خاتمه یافت و سطح شاخص بورس به‌محدوده یک میلیون و 543 هزار واحد رسید. افزایش نسبی انتظارات تورمی که در روز گذشته به‌رشد قیمت دلار منتهی شد، توانست بر تقاضا در بازار سهام بیفزاید به‌نحوی که …

معاملات روز سه‌شنبه ‌با رشد 8/ 1 درصدی نما‌گر اصلی بورس تهران خاتمه یافت و سطح شاخص بورس به‌محدوده یک میلیون و 543 هزار واحد رسید. افزایش نسبی انتظارات تورمی که در روز گذشته به‌رشد قیمت دلار منتهی شد، توانست بر تقاضا در بازار سهام بیفزاید به‌نحوی که در این روز 90 درصد نمادهای بورسی مثبت بودند و نزدیک به‌نیمی از نمادها صف خرید بودند.