فرمانده پلیس راه کندوان گفت: محدوده شمال به جنوب محور کندوان موقتا بازگشایی شد.

فرمانده پلیس راه کندوان گفت: محدوده شمال به جنوب محور کندوان موقتا بازگشایی شد.