کمتر از سه هفته دیگر به آغاز سال تحصیلی جدید مانده است و هنوز معلمان و دانشجویان به‌طور کامل واکسینه نشده‌اند، اما با این حال دو وزیر و یک سرپرست وزارتخانه با حضور در کمیسیون مشترک آموزش مجلس اعلام کردند تا اوایل مهر ماه فرآیند واکسینه شدن معلمان و دان…

کمتر از سه هفته دیگر به آغاز سال تحصیلی جدید مانده است و هنوز معلمان و دانشجویان به‌طور کامل واکسینه نشده‌اند، اما با این حال دو وزیر و یک سرپرست وزارتخانه با حضور در کمیسیون مشترک آموزش مجلس اعلام کردند تا اوایل مهر ماه فرآیند واکسینه شدن معلمان و دانشجویان تمام خواهد شد.