درحالی‌که پیش از این در کمیته تخصصی کمیسیون برنامه هفتم توسعه تشکیل وزارت بازرگانی به تصویب رسیده بود، اما خبرها حاکی از این است که تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسیده و براین اساس در گزارش کمیسیون برنامه هفتم هم نیامده است. اما ولی ا…

درحالی‌که پیش از این در کمیته تخصصی کمیسیون برنامه هفتم توسعه تشکیل وزارت بازرگانی به تصویب رسیده بود، اما خبرها حاکی از این است که تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسیده و براین اساس در گزارش کمیسیون برنامه هفتم هم نیامده است. اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص نظر دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در آخرین صحبتی که بنده هفته گذشته با رئیس‌جمهور داشتیم، از آقای رئیسی پرسیدم نظر شما استرداد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی است؟ که ایشان گفتند خیر، ما چنین درخواستی را نداریم. او ادامه داد: با توجه به اینکه کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی رای آورده و مسکوت ماندن این لایحه 50امضای نمایندگان و موافقت دولت را می‌خواهد. بنابراین در عمل کاری جز ادامه روند فعلی را نداریم. لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی اصلاح شده و باید هیات رئیسه آن را در دستور قرار دهد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: با توجه به بررسی برنامه هفتم و پس از آن بررسی بودجه سنواتی، اینکه هیات رئیسه مجلس بررسی این لایحه را در اولویت می‌گذارد یا خیرمشخص نیست./ دنیای اقتصاد