خبرنگار وال‌استریت‌ژورنال از حضور بازرسان آژانس در نطنز در روز شنبه خبر داد.

خبرنگار وال‌استریت‌ژورنال از حضور بازرسان آژانس در نطنز در روز شنبه خبر داد.