مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران به همراه شهردار وحیدیه از پروژه استادیوم 5000 نفری این شهر بازدید کردند.
بازدید گل محمدی از پروژه استادیوم ۵۰۰۰ نفری شهر وحیدیه شهریار

به گزارش شهریاریها ،گل محمدی و مسئولین ورزش شهرستان شهریار در بازدید امروز جمعه در جریان اقدامات پایانی برای افتتاح این پروژه به مناسبت دهه مبارکه فجر قرار گرفتند.

افتتاح استادیوم ۵۰۰۰نفره شهریار در راستای افزایش سرانه ورزشی استان تهران خواهد بود و در ۳ سال گذشته بیش از ۴۰ پروژه مورد بهره برداری قرار گرفته است.