بازدید مستمر کارشناسان از نمایشگاه های عرضه مواد غذایی در شهریار
بازدید مستمر کارشناسان از نمایشگاه های عرضه مواد غذایی در شهریار

شهریاریها :  مدیر شبکه بهداشت و درمان شهریار از بازدید مستمر کارشناسان از نمایشگاه های عرضه مواد غذایی در این شهرستان داد.  دکتر جمشید واشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور بازرسی و بررسی بر عرضه مواد غذایی در بازارهای شهرستان، کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان از نمایشگاه عرضه مواد […]

vezart-behdashtشهریاریها :  مدیر شبکه بهداشت و درمان شهریار از بازدید مستمر کارشناسان از نمایشگاه های عرضه مواد غذایی در این شهرستان داد.
 دکتر جمشید واشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور بازرسی و بررسی بر عرضه مواد غذایی در بازارهای شهرستان، کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان از نمایشگاه عرضه مواد غذایی در شهریار بازدید کردند.

وی افزود: این اقدام در راستای ارتقا و تامین سلامت مواد غذایی مورد استفاده شهروندان در ماه مبارک رمضان در شهرستان شهریار انجام شد.

این مسئول عنوان کرد: کارشناسان در راستای این بازدید به کنترل بهداشتی مواد غذایی، بهداشت فردی متصدیان و بهداشت محیط پرداختند و آموزش های لازم در خصوص نحوه نگهداری صحیح مواد غذایی فاسد شدنی و عدم عرضه مواد غذایی فله را به متصدیان متذکر شدند.