احمد سعادتمند، مدیرعامل باشگاه استقلال امروز (سه‌شنبه) به همراه حجت نظری عضو هیئت مدیره این باشگاه استقلال و شورای شهر تهران، از کمپ مرحوم حجازی بازدید کردند….

احمد سعادتمند، مدیرعامل باشگاه استقلال امروز (سه‌شنبه) به همراه حجت نظری عضو هیئت مدیره این باشگاه استقلال و شورای شهر تهران، از کمپ مرحوم حجازی بازدید کردند.