بازدید سر زده استاندار تهران بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار
بازدید سر زده استاندار تهران بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار
شهریاریها - استاندار تهران گفت: قولی که به مردم شریف شهریار در خصوص افتتاح بیمارستان امام خمینی (ره) می دهم این است که شخصا و به صورت مستمر از روند تکمیل این بیمارستان بازدید می کنم.

به گزارش شهریاریها ، محسن منصوری در بازدید از روند ساخت بیمارستان امام خمینی شهرستان شهریار اظهار داشت: کار ساخت پروژه بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان شهریار سه دهه قبل توسط بخش خصوصی و خیرین حوزه سلامت آغاز و در مقطعی کار ساخت این پروژه به دولت سپرده شد که علی رغم کارهای خوب گذشته متاسفانه تاکنون پیشرفت کندی داشته است.

وی ادامه داد: تا دوهفته قبل این پروژه از نظر حقوقی مشکل داشت و با جلسه ای که هفته گذشته با بیست عضو اثرگذار و تصمیم ساز در اجرای پروژه داشتیم، مشکل حقوقی با تصمیم حاکمیتی و پذیرش ریسک از سوی استانداری تهران با در نظر گرفتن حقوق بیت المال، رفع شد و مجددا این پروژه در حال تکمیل است.

استاندار تهران عنوان کرد: معتقدم نباید قولی به مردم دهیم که نتوانیم آن را اجرایی کنیم لذا در خصوص زمان دقیق افتتاح این پروژه اظهار نظر نمی کنم اما شخصا مجدانه و به طور مستمر از روند تکمیل این پروژه بازدید خواهم کرد و هر جایی که لازم شد شخصا به مشکل ورود پیدا خواهم کرد.