بازدید سرپرست هیات اسکیت استان تهران از اردوی تیم ملی سرعت جوانان
بازدید سرپرست هیات اسکیت استان تهران از اردوی تیم ملی سرعت جوانان

شهریاریها : سرپرست هیات اسکیت استان تهران با حضور در اردوی تیم ملی اسکیت سرعت جوانان ایران، از روند برپایی اردو بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی هیات اسکیت استان تهران، مهندس پژوهنده در این بازدید برای ورزشکاران این رشته آرزوی موفقیت نمود و خواستار پیروزی آنان در عرصه های بین المللی گردید. این در […]

skiitشهریاریها : سرپرست هیات اسکیت استان تهران با حضور در اردوی تیم ملی اسکیت سرعت جوانان ایران، از روند برپایی اردو بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی هیات اسکیت استان تهران، مهندس پژوهنده در این بازدید برای ورزشکاران این رشته آرزوی موفقیت نمود و خواستار پیروزی آنان در عرصه های بین المللی گردید.
این در حالی است که سرپرست هیات اسکیت تهران را در این بازدید نصیری دبیر فدراسیون همراهی می کرد.