رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از نمایشگاه دستاورد‌های دفاع مقدس این قوه بازدید کرد.

رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از نمایشگاه دستاورد‌های دفاع مقدس این قوه بازدید کرد.