شهریاریها  و به نقل از روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد،به مناسبت دهه کرامت و ایام ولادت حضرت امام رضا (ع) ،خادمین حرم رضوی باحضوردرمرکز نگهداری معلولین ذهنی آرمین ومرکزاقامتی میان مدت (کمپها)درشهرستان ملارد،شمیم عطرآگین حرم رضوی رابه مشام مددجویان رساندند. طی این بازدید خادمین حرم امام رضا (ع) با معلولین این مرکز دیدار و برای […]

بازدید خادمین بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج (ع)ازمر اکز بهزیستی درشهرستان ملارد

شهریاریها  و به نقل از روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد،به مناسبت دهه کرامت و ایام ولادت حضرت امام رضا (ع) ،خادمین حرم رضوی باحضوردرمرکز نگهداری معلولین ذهنی آرمین ومرکزاقامتی میان مدت (کمپها)درشهرستان ملارد،شمیم عطرآگین حرم رضوی رابه مشام مددجویان رساندند.

طی این بازدید خادمین حرم امام رضا (ع) با معلولین این مرکز دیدار و برای بهبودی و سلامت آنان دعا و بسته های متبرک را به این عزیزان اهدا کردند و همچنین پرچم بارگاه ملکوتی حرم امام رضا(ع) را در میان جمعی از مددجویان مرکز به احتزاز درآوردند.

درهمین راستا جمعی ازخادمین حرم رضوی علاوه بر بازدید از مرکز مذکور و دلجویی از معلولان ذهنی تحت پوشش سازمان بهزیستی باحضوردرمرکز اقامتی میان مدت (کمپها )نیزحال وهوای معنوی به آن مکان بخشیدند.

خادمین حرم رضوی در بدو ورود به مرکز اقامتی میان مدت ،ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون برای افراد حاضردرآن مرکز ، استطاعت از خداوند متعال را رمز موفقیت درپیشبرد اهداف عالیه انسانی دانستند و آنها را به تلاش و کوششی بی دریغ در راستای رسیدن به خوشنودی خداوند و برطرف کردن نیازهای مددجویان تشویق کردند.

درپایان این دیدارخادمین امام هشتم (ع) سلامتی و موفقیت این عزیزان را از خداوند متعال خواستار شدند.