معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور از اندرزگاه زنان زندان وکیل‌آباد و کلانتری ۳۴ بانوان مشهد به عنوان تنها کلانتری زنان کشور بازدید کرد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور از اندرزگاه زنان زندان وکیل‌آباد و کلانتری ۳۴ بانوان مشهد به عنوان تنها کلانتری زنان کشور بازدید کرد.