رییس قوه قضاییه در جریان سفر به استان اردبیل، به صورت از پیش اعلام نشده از مجتمع قضایی شهید قدوسی اردبیل بازدید کرد.

رییس قوه قضاییه در جریان سفر به استان اردبیل، به صورت از پیش اعلام نشده از مجتمع قضایی شهید قدوسی اردبیل بازدید کرد.