رکنا: شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی صبح امروز میزبان ارزیابان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بود. 

رکنا: شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی صبح امروز میزبان ارزیابان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بود.