همزمان با روز جهانی موزه‌ها، بازدید از برج آزادی رایگان شد.

همزمان با روز جهانی موزه‌ها، بازدید از برج آزادی رایگان شد.