بازداشت ۳ نفر از اعضای شورای شهر شهریار
بازداشت ۳ نفر از اعضای شورای شهر شهریار
شهریاریها - دادستان شهرستان شهریار استان تهران از دستگیری ۳ عضو دیگر شورای شهر شهرستان شهریار به اتهام ارتشا خبر داد.

به گزارش شهریاریها به نقل از میزان،‏ حمید عسکری پور بیان کرد: ماه گذشته دو نفر از اعضای شورای شهر شهرستان شهریار به اتهام ارتشاء دستگیر شده بودند.

وی افزود: در ادامه تحقیقات صورت گرفته در خصوص این پرونده، ۳ نفر دیگر از اعضای شورای شهر شهرستان شهریار نیز به اتهام ارتشاء دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار تصریح کرد: پرونده در حال انجام تحقیقات مقدماتی است.