بازداشت ۲ عضو شورای شهر فردوسیه شهریار به اتهام ارتشاء
بازداشت ۲ عضو شورای شهر فردوسیه شهریار به اتهام ارتشاء
فردوسیه - دادستان شهرستان شهریار گفت: طی هفته‌های اخیر شهردار شهر فردوسیه و یک نفر از اعضای شورا به اتهام ارتشاء و امروز نیز ۲ نفر از اعضای دیگر شورای شهر فردوسیه و همچنین یک نفر دهیار به اتهام ارتشاء، بازداشت شدند.

به گزارش شهریاریها ،حمید عسکری پور دادستان شهرستان شهریار اظهار کرد: طی هفته‌های اخیر شهردار شهر فردوسیه و یک نفر از اعضای شورا به اتهام ارتشاء و امروز نیز ۲ نفر از اعضای دیگر شورای شهر فردوسیه و همچنین یک نفر دهیار به اتهام ارتشاء، بازداشت شدند.

وی گفت: در حال حاضر شهردار، ۳ نفر از اعضای شورای شهر فردوسیه و یک نفر دهیار و متهمان مرتبط با این افراد بازداشت هستند.