دادستانی: مشخص شد ۲ نفر از افراد بازداشت شده اهل شهرستان‌های کیش و شهرکرد هستند که توسط خانواده آن ها به عنوان فرد مفقودی گزارش شده بود و به نوعی سرکرده های این شبکه اقدام به گروگان گیری این افراد کرده بودند….

دادستانی: مشخص شد ۲ نفر از افراد بازداشت شده اهل شهرستان‌های کیش و شهرکرد هستند که توسط خانواده آن ها به عنوان فرد مفقودی گزارش شده بود و به نوعی سرکرده های این شبکه اقدام به گروگان گیری این افراد کرده بودند.