حوادث رکنا: فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری یک کف زن دلار در شهرری خبر داد.

حوادث رکنا: فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری یک کف زن دلار در شهرری خبر داد.