پیرمردی ۷۳ ساله در فیروزکوه به اتهام قتل همسرش دستگیر شد.

پیرمردی ۷۳ ساله در فیروزکوه به اتهام قتل همسرش دستگیر شد.